یاران دهه 60
جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵

نیمه اول دهه 60، دوره جنگ و دفاع بود . . . دوستان برجای مانده و گریخته از شهادت، بعضی وقتها دور هم جمع می شویم . . . همه موسفیدهای تپل!
111468.jpg

View image

این دور همی روز 5 شنبه 5 اسفند 95
112.jpg
ناصر شفق . . باز هم رژیم رو کنار گذاشت و چاق شد!

113.jpg

115.jpg

ارسال شده در بخش: