بفرما یلدا
جمعه، ۲۶ آذرماه ۱۳۹۵

خوب این هم جدیدترین پروژه ای در اون مشغولم:
بفرما دات کام

بفرما در حال ایجاد یک زیر ساخت فروشگاهی و ارائه خدمات است.
مرحل اول از فاز یک آن قرار است در بهمن ماه افتتاح شود.
فعلا یک برنامه موقت برای فروش بست هشب یلدا را در آن شروع کردیم . . تا دستمان گرمر شود . .
نقد کنید بی رحمانه . . .پیشنهاد بدید به دو دیده منت. .

085.jpg

ارسال شده در بخش: لينک