کارگاه مادر و کودک پرورش چیست؟
پنجشنبه، ۲ خردادماه ۱۳۹۲

کارگاه مادر و کودک پرورش مجموعۀ کلاس هایی است ویژۀ خردسالان و نوپایان، در سه گروه سنی 1 تا 2 سال (که شامل دو زیر گروه 12 تا 18 ماه و 18 تا 24 ماه می باشد)، 2 تا 3 سال و 3 تا 4 سال. برای هر گروه سنی 8 ترم کلاسی طراحی شده است که هر ترم شامل 8 جلسۀ یک ساعته و دو روز در هفته می باشد.

sleep.jpg

با توجه به ردۀ سنی خردسالان، موارد متنوعی در جلسات کارگاه مطرح می شود که شامل تمرین هایی با قابلیت ارزشیابی در زمینۀ رشد حسی – حرکتی کودکان در کنار رشد روانی – اجتماعی، پرورش خلاقیت خردسالان (رنگ، خمیر و گِل، کُلاژ و کاردستی و...)، بازی های هدایت شده شامل بازی های فردی و گروهی، به همراه اسباب بازی های آموزشی و مناسب سن خردسالان، رشد بازی های تخیلی و خواندن شعر و داستان، شنیدن و تحرک با موسیقی، ریتم، آواز و اصوات، آشنا کردن خردسالان با دنیای اطرافشان و محیط اجتماعی پیرامون آنها با وسایل کمک آموزشی، آموزش زبان انگلیسی و ...

طراحی فعالیت های کارگاهی با استفاده از منابع علمی معتبر صورت گرفته و انتخاب فعالیت های مطرح شده در کارگاه ها با توجه به تناسب رده سنی معین گردیده است. حضور مادران در کارگاه ها به همراه کودکانشان، فرصتی مناسب برای کسب تجربه های مشترک در فضایی اجتماعی را پدید آورده تا این کارگاه ها تبدیل به بازویی کمکی برای مادران گردند و با ایجاد زمینه ای تخصصی و کارشناسی به همراه مربیانی خبره و آگاه آنان را در به وجود آوردن رشد و پرورش سالم کودکانشان یاری دهند.

ارسال شده در بخش: لينک