آپارتمان؟ تهران نشد استانبول
چهارشنبه، ۹ مهرماه ۱۳۹۳، ۷:۵۴ بعدازظهر

خب داريم در گراني گوي سبقت را از كشورهاي گران هم مي رباييم.
اينجا را ببينيد: (كليك كنيد)
فروش آپارتمان قسطي در استانبول ارزانتر از تهران!

sleep.jpg

ارسال شده در بخش: لينک