10006016: رسانه مجازی کودک
سه شنبه، ۱۰ بهمنماه ۱۳۹۱

10006016 اسم یک بازی کودکانه است. ابتدا که این عدد را به عنوان نام یک سایت شنیدم یکه خوردم و البته شاکی! یعنی چی یک عدد 8 رقمی ادرس یک سایت باشه؟ آن هم سایتی برای کودکان! ولی عجب برعکس فکر می کردم. کودکان اعداد را بهتر از کلمات به حافظه می سپارند خصوصا که آن عدد، واژه ای تکراری در هرروزشان باشد. و براساس آن برنامه پربیننده "عمو پورنگ" شکل گرفته باشد. ضمن اینکه نوشتن حروف لاتین خودش کار ساده ای نیست برای کودتان دوره ابتدائی که هنوز شروع به آموزش زبان انگلیسی در مدرسه نکرده اند.
خلاصه با اعتراض به همین نام بود که افتادم تو دیگ 10006016.

و اینجوری شد که مدیر بازرگانی این رسانه شدم.
---
ایده ای برای کار و همکاری دارید، درنگ نکنید . . . parviz@gmail.com

ارسال شده در بخش: آی‌تی