وسیله ورزشی ژیروسکپی
شنبه، ۲ دیماه ۱۳۹۱

ابزارهای علمی وقتی در عمل مورد استفاده قرار می گرند می شوند وسائل و تجهیزات علمی.
این تاب ژیروسکپی را یکی از دوستان ساخته.

جایروتاب یک وسیله ورزشی و تفریحی است که در ابتدا برای تربیت خلبانان در استرالیا طراحی و ساخته شد. اولین بار این دستگاه به شکل تقریبی فعلی در جولای 1964 تحت شماره ثبت اختراع 3141669 در استرالیا توسط شخصی به نام هلموت ساچی ساخته شد و او بعدا” امتیاز اختراع خود را به شخصی به نام هرمن دیتریش آلمانی واگذار نمود و وی پس از ایمن سازی دستگاه گواهینامه ایمنی تووف آلمان را برای این دستگاه اخذ نمود . بعد از آن ساخت این دستگاه در آمریکا، آلمان، کره و تایوان به شکل فعلی شروع گردید. جامعه جهانی هوا و فضا نوردی خیلی زود به ارزش آن در ایجاد حس بی وزنی و کمک به افزایش حفظ تعادل و جهت یابی در خلبانان و فضا نوردان پی برد. نیروی هوائی آمریکا و سازمان فضا نوردی آمریکا (NASA)، سازمان فضا پیمائی میر روسیه و لوفت هانزا در برنامه های آموزشی فضا نوردان و خلبانان خود از این وسیله بطور موثری استفاده می کنند. اغلب فضا نوردان اروپائی که در سازمان فضا پیمائی میر روسیه آموزش دیده اند برای تمرین حالت بی وزنی و حفظ تعادل و جهت یابی از این دستگاه استفاده نموده اند.

بیشتر بخوانید

ارسال شده در بخش: لينک