مرسی شهراد
چهارشنبه، ۲ فروردینماه ۱۳۹۱

بیشتر اوقات وقتی یاد وبلاگ می افتیم که می خواهیم شکایت کنیم. دلیلش هم اینه که معمولا در مقابل اجحافی که هر روز از صبح تا شب در حقمان انجام می شود معمولا راهی برای شکایت و حق ستاندن نیست. اگر کسی ماشینش را جلوی پارکینگ شما پارک کند و برود دنبال کارش و دو ساعت بعد برگردد با قیافه حق به جانب حداکثر یک ببخشید همش 2 دقیقه بود! می گوید و میرود.
shahrad_adsl_logo.gifغرضم از این نوشته شکایت نیست بلکه تشکر است. در غرب تهران سرویس دهنده اینترنتی شهراد یکی از بهترین شرکت هاست. یک هفته ای که سرویس اینترنتم را عوض کردم و از شهراد خدمات میگیرم برای اولین بار توانستم به صورت دلخواه در اینترنت بچرخم و حتی!! فیلم ها را بدون سکته ببینم.
منظور نظرم تشکر بود از زحمات و سرویس های خوب این شرکت. اگر غرب تهران هستید در گرفتن سرویس درنگ نکنید. همه خدمات هم اینترنتی است. بدون نیاز به مراجعه.

ارسال شده در بخش: آی‌تی