توتو آمد
سه شنبه، ۱ فروردینماه ۱۳۹۱

امروز که من وقت گذاشتم روی وبلاگ، باعث شدم پسرم هم کارشو شروع کنه. تعجب نکنبد از اینکه قالب ها شکل هم هستند. پسر کو مدارد نشان از پدر؟
زندگی زیبا
توحید و من رقابت رو شروع کردیم . . . ببینیم سال 91 کدوم یک پست بیشتر و بازدید کننده بیشتر خواهیم داشت. کری خونی در ملا عام!

ارسال شده در بخش: لينک