سیم کارت انگلیسی
چهارشنبه، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴ بعدازظهر

این سیم کارتها با پیش شماره 44+ شروع می شود و در ایران هم دارای امکان آنتن دهی می باشد. نکته مهم این سیم کارتها ثابت بودن نرخ مکالمه از هر نفطه جهان با نفطه دیگر است.
چه در داخل یک کشور یا از کشوری با کشور دیگر. نرخ مکالمه برای هر دقیقه نیم دلار است. برای پز دادن هم خوبه! از تهران زنگ میزنی . ماره انگلیس میافته . . برای چشم و هم چشمی بد نیست
اینجا بیشتر بخوانید

ارسال شده در بخش: لينک