حواشی مسدود شدن نی نی سایت
سه شنبه، ۶ مهرماه ۱۳۸۹، ۱:۵۰ صبح

حدود سه هفته پیش به ناگاه نی نی سایت مسدود شد. بعد از پرس و جو و پیگیری مواردی بود که باید اصلاح میشد و اینها هم از نظر فنی طوری بود که مدتی زمان برد.
در هر صورت سایت مشکلش رفع شد و بالا اومد. آمما انجه در این زمان اتفاق افتاد می تونه درسی باشه برای کسانی که در ایران کار می کنند. در وب یا غیر وب. سایت دارند یا کارخانه تولیدی. در هر صورت هر کاری موفقی در ایران تعداد زیادی دشمن دارد.
این دشمنیها از مشکلات یا رفتارهای صاحب پروِژه ناشی نمی شود بلکه موفقیت در این کشور، آدمهای حقیر را به مشکل می اندازد و افراد ناکار بلد، ناموفق و بد دل دنبال شکست دیگران هستند. نمی توانند راهی برای موفقیت خود پیدا کنند و منتظر هستند پروژه ای به مشکل بخورد و اینها وارد عمل شوند.
ای اینکه دومین مشابه بگیرند و سایت با نام و عنوان مشابه بساند و اعلام کنند نی نی سایت قدیم و جدید. به نوعی میراث خوار زحمت دیگران.
بعدش هم با پر روئی زنک می زنند که دومین نمی خرید؟
مگه سایت با دومین موفق میشه؟
سایت موفق علاوه بر محتوی مفید و درست، ساختار کامل و سایر عوامل دیگر بتواند اعتماد مخاطب را جلب کند و این یک را نه با پول می شود بدست آورد و نه با تبلیغات.
فقط گذشت زمان است که اگر با عملکرد درست همراه باشد می تواند اعتماد کاربر را جلب نماید.
در هر حال نی نی سایت اصل با شور و شوق بیشتر در دسترس است

ارسال شده در بخش: آی‌تی