دامنه سه X از روز جمعه
سه شنبه، ۱۶ فروردینماه ۱۳۹۰، ۸:۵۸ صبح

هیئت مدیره آیکان استفاده از دامنه سه ایکس برای سایتهای پورن را تصویب کرد.
استفاده از دامنه سه ایکس کار فیل ترینگ سایتهای پ و رن را ساده تر می کند. هرچند صاحبان صنعت مربوطه خیلی به آن علاقه ندارند.
اکنون نزدیک به 200.000 دومین برای ثبت در پسوند 3x رزرو شده اند

مدیران محترم . . . بدوید برید ایران دات فلان را بگیرید تا دیر نشده
من نوشتم و بعدا میرن اینو می گیرند و ابروریزی میشه

ارسال شده در بخش: آی‌تی